send link to app

KPN WiFi


4.0 ( 0 ratings )
유틸리티 여행
개발자: Fon Wireless Ltd.
비어 있는

Ook gebruik maken van de nieuwe KPN WiFi app?

1. Download de nieuwe KPN WiFi app in de App Store
2. Verwijder de oude instellingen voor je WiFi HotSpots. Kijkop kpn.com/kpnwifiverwijderen voor een toelichting.
3. Verwijder deze verouderde app